Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng

Cập nhật: 30/05/2022
Ngày 30/05/2022 (nhằm 01/05 Nhâm Dần ), tron ba tháng mùa Hè, nhằm tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho các em cũng như là ngôi nhà tâm linh hiện tại và tương lai, ĐĐ. Thích Tâm Hưng, trụ trì chùa Đống Cao cùng chư Tăng và Phật tử đạo tràng Yên Pháp đã quang lâm giảng đường làm lễ “Vào Hè” cho các thanh thiếu đồng niên.
 

Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng

 

Sau khi làm lễ Vào Hè với việc đọc tụng kinh chú, Đại đức đã nói về mục đích ý nghĩa của việc làm lễ Vào Hè cho thanh thiếu niên,

Nhân đây, dưới sự hướng dẫn của Phật tử Liên Hồng, đại chúng thực hiện chương trình từ thiện gởi tặng 400 suất cơm chay đến bệnh viện đa khoa Nga Sơn cho những bệnh nhân điều trị nơi đây cũng như thực hiện nghi thức phóng sinh định kỳ để gieo duyên lành, tạo phước đức, cùng nhau tu tập, chuyển hóa thân tâm.

Sau đó, đại chúng đã trở về chùa cùng nhau đọc tụng kinh Bát Chánh Đạo, niệm Phật do Phật tử Diệu Thăng hướng dẫn và Đại đức trụ trì chú nguyện hồi hướng công đức đến chúng sinh và dùng bữa cơm thân mật, chánh niệm tại chùa.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng
Chùa Đống Cao: Lễ “Vào Hè” Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng

Tin tức liên quan

Chùa Hòa Phúc: Buổi Cộng Tu Sám Hối Sáu Căn 30/08 Nhâm Dần
27/09/2022
Chùa Đống Cao: Thiện sự Đầu tháng 9 Nhâm Dần
27/09/2022
Chùa Giai Lam: Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
26/09/2022
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
26/09/2022
Lễ sám hối 30/08 Nhâm Dần
25/09/2022