Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ

Cập nhật: 26/09/2022
Tối ngày 25/09/2022 (Nhằm 30/8 Nhâm Dần), do ảnh hưởng cơn bão số 4 và thời tiết thất thường khiến địa phương có mưa to gió lớn, vượt lên trên tất cả, quý Phật tử gần xa đã trở về chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp, tham dự lễ sám hối định kỳ.
 

Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ

 

"Về chùa tụng một câu kinh
Nhất tâm sám hối để lòng thảnh thơi
Bao nhiêu toan tính ở đời
Biến thành hư ảo ở nơi cửa thiền".

Sau khi đọc nội quy sinh hoạt của đạo tràng từ Phật tử Liên Hồng để đại chúng biết và thực hành, nhận thỉnh mời của Đại đức trụ trì cũng như trong tình linh sơn pháp lữ, ĐĐ. Thích Tâm Nghiên, chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp - Tp. Hồ Chí Minh đã trở về chùa cùng tham dự Khóa lễ tụng kinh Soi sáng ba nghiệp, ôn lại Tam quy Ngũ giới hàng tháng dành cho quý vị Phật Tử, và có đôi lời chia sẻ Phật pháp.

Đại đức giảng sư đã giúp cho quý vị Phật tử hiểu hơn cũng như áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt hằng ngày, nhằm chuyển hóa ba nghiệp tạo nhân gian Tịnh độ cũng như tương lai thành Phật quả.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ sám hối định kỳ

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu một ngày và thiện sự nhân ngày đầu tháng
23/03/2023
Làng Mai: Khóa tu “Thiết lập truyền thông trong gia đình – Hóa giải nội kết, nối lại tình thâm”, ngày thứ nhất
22/03/2023
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối 30/02 Quý Mão
22/03/2023