Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ

Cập nhật: 25/10/2022
0:00
/
4:19
Ngày 24/10/2022 (nhằm 29/09 Nhâm Dần), để tưởng nhớ công hạnh của đức Phật Dược Sư, hằng năm tại chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp, do ĐĐ. Thích Tâm Hưng trụ trì, vẫn duy trì tổ chức những buổi tụng đọc kinh Dược Sư để cùng ôn lại hạnh của Ngài.
 

Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ

 

Năm nay cũng như mọi năm từ tối ngày 18-24/10/2022 (nhằm 23-29/09 Nhâm Dần), chư Tăng và Phật tử chùa Đống Cao đã lập đàn Dược Sư để ôn tụng lại công hạnh của đức Phật, nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhà nhà an cư lạc nghiệp.

Đặc biệt, tối ngày 24/10/2022 (nhằm 29/09 Nhâm Dần), trong buổi ôn lại Tam quy Ngũ giới định kỳ, chư Tăng và quý Phật tử đã làm lễ tạ đàn Dược Sư. Thay mặt chư Tăng hiện tiền, ĐĐ. Thích Tâm Hưng đã có đôi lời nhắn gởi, động viên quý Phật tử có mặt. Sau đó, quý Phật tử được nhận phần lộc Phật.

Theo đó, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là nguyện lực bạt trừ bệnh khổ của chúng sinh, chiếu soi cứu độ những nơi tối tăm, si mê. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với hai vị Đại Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Bản nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

12 lời nguyện của Phật Dược Sư là: Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh; Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình; Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện; Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Ðại thừa; Giúp chúng sinh giữ giới hạnh; Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra; Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh; Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới; Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo; Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt kiếp; Ðem thức ăn cho người đói khát; Ðem áo quần cho người rét mướt.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ
Chùa Đống Cao: Lễ kỷ niệm đức Phật Dược Sư và lễ sám hối định kỳ

Tin tức liên quan

Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
30/01/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Khai kinh đầu năm
30/01/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ, phóng sinh đầu năm Quý Mão
29/01/2023
Ngày thứ ba, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hòa Phúc
29/01/2023
Lễ cầu an đầu năm tại công ty TNHH Kho Vận Toàn Phát - Long An
28/01/2023