Hoạt Động Phật Sự

Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm

Cập nhật: 15/10/2022
Ngày 14/10/2022 (nhằm 19/09 Nhâm Dần), chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp đã tổ chức đêm Kỷ niệm Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia (19/09 Âm lịch) dành cho quý Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự, nhằm tạo điều kiện cho đại chúng thể hiện lòng tri ân đối với Bồ Tát, tu tập theo hạnh nguyện của ngài cũng như cầu nguyện gia đình an vui, hạnh phúc, sớm thành tựu ước nguyện và dịch bệnh sớm tiêu trừ.
 

Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm

 

Trước đó, từ ngày 10-14/10/2022 (nhằm 15-19/09 Nhâm Dần) đại chúng đã cùng nhau hành trì lễ bái trì chú tụng kinh hướng nguyện lên Bồ Tát Quán Thế Âm.

Theo đó, trong ngày, ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao đã hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn. Buổi tối, đúng 19h30, buổi lễ Kỷ niệm Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm chính thức diễn ra.

Đại đức trụ trì hướng dẫn đại chúng thực tập nghe chuông tỉnh thức và nhắc nhở về hạnh nguyện của người. Được biết, Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu trưng của lòng từ bi, thương yêu, bảo bọc và che chở cho mọi loài. Ngài là bậc có khả năng lắng nghe tiếng kêu bi thương của mọi loài để tìm đến cứu độ. Khi chúng ta trì tụng danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokitesvara), khi đó ta sẽ tiếp xúc với tình thương trong trái tim. Từ đó, ta mở lòng ra ôm ấp, chuyển hóa những khổ đau của bản thân và người khác.

Sau đó là những lời huấn từ của Đại đức nhắn gởi đến quý Phật tử có mặt: “… Hãy cố gắng giữ vững niềm tin và trao dồi việc thực hành lời Phật vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của bản thân. Đặc biệt, những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thì phải xây dựng tư lương vững chắc cho mình, đó là: Tín, Hạnh và Nguyện” để góp phần xây dựng thế giới ta bà thành Tịnh Độ khi mình còn duyên trên cõi này và tương lai xả bỏ báo thân được sinh về cảnh giới Tây Phương.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm
Chùa Đống Cao: Kỷ Niệm Ngày Khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm

Tin tức liên quan

Chùa Tây Khánh - Thái Bình: Chùm ảnh xuân Giáp Thìn
21/02/2024
Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh: Lễ Cầu An đầu năm Giáp Thìn
19/02/2024
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Lễ khai kinh và thắp nến nguyện cầu quốc thái dân an
18/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ đầu năm Giáp Thìn
18/02/2024
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Chùm ảnh xuân Giáp Thìn
16/02/2024