Hoạt Động Phật Sự

Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022

Cập nhật: 18/04/2022
 

Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022

 

Thềm xưa rêu phủ

Người xưa đâu?

Nét rồng chạm im lìm

Bóng đại thụ già ngơ ngác.

Lầu gác cao cao

Ngai vàng lặng ngắt

Chốn này năm xưa

Xương máu nhuộm long bào.

Vén cỏ tìm về

Lối xưa thênh thang quá

Một góc uy quyền

Bây giờ mang mác rèm thưa.

Khanh tướng, Công hầu

Tả hữu tung hô “ Vạn tuế”

Phiêu bồng mấy cõi

Hoang lạnh nấm mồ đơn.

Nén hương lòng

Cúi đầu kính lễ

Công tiền nhân đậm nét

Sử xanh tạc bút vàng son.

Bước dạo quanh

Cỏ cây xào xạc u buồn

Hồn lạnh,

Gửi chút niềm kính tiếc.

Rủ bỏ chẳng bận lòng

Đến đi một cõi

Thong dong…

Ai sẽ cùng ta!!!

                                                                                      Vô Trí- Tâm Hoà

Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022
Cảm tác về thăm đất Lam Kinh chiều cuối xuân Nhâm Dần - 2022

Tin tức liên quan

Học sinh trường THPT Nhân Văn cầu nguyện trước kỳ thi
05/07/2022
Chùa Đống Cao: Khóa tu “Con Đã Về” - lần 11
04/07/2022
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 71
04/07/2022
Chùa Suối Pháp: Khóa tu Một ngày Thiếu Nhi
03/07/2022
Khóa thiền Chú tâm liên tục dành cho sinh viên – Gosinga Việt Nam
03/07/2022