Thơ TT. Thích Chân Tính

Cảm Tác Sóng Thần

Cập nhật: 19/01/2015
 

CẢM TÁC SÓNG THẦN

(26-12-2004)


Ngày hai sáu tháng mười hai

Hai ngàn lẻ bốn thủy tai ập về

Sóng thần hung hãn gớm ghê

Cuốn trôi tàn phá thôn quê, con người.

Đau thương tang tóc ngập trời

Cả nhân loại phải bồi hồi tiếc than

Mạng vong lên đến trăm ngàn

Cả nhà đồ vật tan hoang điêu tàn

Người chết chẳng được vẹn toàn

Người sống đau khổ bất an rầu buồn

Mới hay thế sự vô thường

Cả đời vun đắp chỉ tuôn một giờ

Nhân sinh đâu khác giấc mơ.

Tỉnh ra thì đã mịt mờ cõi âm

“Dã tràng se cát biển đông

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”

Hỡi nhân loại, tỉnh mộng đi!

Thế gian giả tạm có gì chắc đâu

Hãy mau giác ngộ hồi đầu

Tu tâm sửa tánh dồi trau hạnh lành

Di-đà sáu chữ hồng danh

Đêm ngày tưởng niệm chí thành công phu

Nguyện sang nước Phật tiến tu

Chứng thành đạo quả thiên thu thanh nhàn

Bất sinh bất diệt lạc an

Không lo khổ chết chẳng màng thiên tai.

8-1-2005

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019