Thơ

Cảm niệm đêm hoa đăng

Cập nhật: 21/12/2021
 

Cảm niệm đêm hoa đăng

 

Mừng ngày Vía Phật Di Đà

Hoa đăng tỏa sáng chan hòa lung linh

Chư Tăng, Phật tử cung nghinh

Âm vang Bát-nhã vang rền không gian

Ngàn muôn cõi giới thênh thang

Nghiêng mình kính lễ Lạc Bang Phật Đà

Hồng danh sáu điệu vang xa

Tâm người bừng nở đóa hoa sen lòng

Giờ thiền tịnh tọa thong dong

Tịnh thanh ba nghiệp, sạch trong não phiền

Cùng chư Đại Đức trao truyền

Đèn hoa tuệ giác phút thiêng liêng này

Lòng  con hạnh phúc tràn đầy

Lặng nghe lời pháp của Thầy thảnh thơi

Nguyện cầu nhân loại khắp nơi

Nương về Tam Bảo xa rời cõi mê

Cầu cho muôn loại tìm về

Nguồn tâm giác ngộ miền quê hương mình

Cầu cho tất cả chúng sinh

Làm lành lánh dữ, tâm minh rạng ngời

Cầu cho tất cả mọi người

Hòa bình chung sống một nhà anh em

Cầu cho đạo Phật sáng thêm

Đem đèn chân lí xua đêm mê mờ..

 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

 

Ngày Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà, 17-11-Tân Sửu

                                                                                                          Thi La

Tin tức liên quan

NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022