Bài viết

Buổi lễ sám hối cuối tháng 6 Giáp Ngọ

Cập nhật: 26/07/2014
Chiều tối ngày 26/07/2014 (nhằm ngày 30/06 Giáp Ngọ), quý Phật tử nội ngoại thành đã về dự buổi lễ Sám hối tại chùa Hoằng Pháp.
 

Buổi lễ sám hối cuối tháng 6 Giáp Ngọ

 

Trước khóa lễ Sám hối, như thường lệ là buổi thuyết giảng do chư Tăng bổn tự đảm trách. Đại Đức Thích Tâm Đạo, phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã chia sẻ với quý Phật tử thời pháp thoại với chủ đề “Tứ Trọng Ân”.

Trong xã hội, mọi người đều có mối tương quan tương duyên và thọ nhận ân nghĩa với nhau. Gần nhất là ân cha mẹ, ân thầy bạn, rộng ra một chút là ân quốc gia xã hội và bao trùm tất cả là ân chúng sanh vạn loại. Riêng người Phật tử còn phải nhớ nghĩ đến ân Tam bảo. Vì thế, chúng ta phải biết báo đáp những ân nghĩa cao dầy ấy một cách đúng pháp. Theo Đạo Phật có Bốn ơn sâu nặng đó là: Ân Cha Mẹ, Ân Tam Bảo Sư Trưởng, Ân Quốc Gia Xã Hội và Ân Chúng Sanh Vạn Loài.

Ân Cha Mẹ: Cha mẹ sinh ra ta, nuôi lớn và dạy dỗ ta nên người. Thế nên mỗi người phải có bổn phận báo đáp công ơn cha mẹ. Ngoài việc cung kính, phụng dưỡng, yêu thương chăm sóc cha mẹ ta còn phải biết gìn giữ thanh danh cho gia đình bằng đạo đức và lối sống hiền thiện. Người con có hiếu thật sự cần tìm mọi cách khuyên nhủ cha mẹ quy y Tam Bảo, học hỏi, tu tập theo Phật pháp, giúp cha mẹ mở rộng niềm tin chánh pháp để có được lợi ích đời này lẫn đời sau.

Ân Tam Bảo Sư Trưởng: Đối với thế gian, thầy cô là người mở mang tri thức, khuyến khích nâng đỡ giúp ta nên người. Trên phương diện xuất thế, thầy dạy đạo lý giải thoát, khiến ta thăng hoa đời sống tâm linh. Ngoài ra, chúng ta còn có một ơn sâu nặng đó là ân Tam Bảo. Phật là bậc khai sáng ra con đường giác ngộ, Pháp là giáo lý hướng dẫn ta phương pháp tu học và Tăng là những bậc thầy đang tu tập hướng đến sự giải thoát cho mình và người. Do đó, người con Phật cần phải luôn nhớ tưởng đến ân Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng.

Ân Quốc Gia Xã Hội: Ân quê hương đất nước là công ơn những nhà lãnh đạo có chức trách giữ gìn bảo vệ đất nước, đồng thời phát triển xã hội ngày càng hưng thịnh. Ngoài ra, mỗi người công dân cần phải luôn trân trọng, mang ân những người đang ngày đêm bảo vệ hòa bình cho nhân dân bá tánh. Và nói đến ơn quốc gia thì tất yếu phải nghĩ đến các vị tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã ra công dựng nước và giữ nước, giúp ta có được cuộc sống an bình như ngày hôm nay.

Ân Chúng Sanh Vạn Loại: Chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay đã luân phiên làm cha mẹ con cháu, có mang ân qua lại với nhau. Trong đời hiện tại, mỗi cá thể cũng đều có tương quan hữu cơ với cộng đồng xã hội nói riêng và với vạn vật nói chung, do đó chúng ta chịu ơn tất cả mọi người, cần phải thường xuyên nhớ nghĩ ơn này.

Sau thời pháp, thiện nam tín nữ Phật tử nhất tâm thành kính bước vào khóa lễ Sám hối Hồng danh bảo sám.Vào 20h, khóa lễ kết thúc, đại chúng cùng tụng đọc năm giới của người Phật tử tại gia.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018