Hoạt Động Phật Sự

Buổi Lễ Sám Hối

Cập nhật: 08/09/2014
Chiều tối ngày 07/09/2014 (14/08 Giáp Ngọ), các thiện nam tín nữ Phật tử đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ Sám hối.
 

Buổi Lễ Sám Hối

 

Vào 18h, khi đạo tràng đã ổn định trang nghiêm, thanh tịnh, Thầy Thích Tâm Đắc, Trụ trì chùa Vĩnh Pháp (Tp.Nha Trang – Khánh Hòa) – nguyên là Tăng chúng chùa Hoằng Pháp đã trình bày cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử thời pháp thoại với chủ đề “Con Đường Tu Học Trình Tự”. Đây là một lộ trình tu tập tuần tự được Đức Phật chỉ dạy trong kinh Ganaka Moggallana (Trung Bộ Kinh số 107, kinh Hán Tạng tương đương là kinh Toán Số Mục Kiền Liên, Trung A Hàm số 144).

Từ cây cối, con người cho đến vạn vật trong vũ trụ đều phải trải qua một tiến trình tuần tự hình thành, biến đổi và phát triển theo thứ lớp. Sự giảng dạy giáo pháp của Đức Phật cũng như thế, cũng ví như huấn luyện một con ngựa thiện xảo. Thế Tôn đã trình bày sáu giai đoạn trong việc điều phục một người, đây cũng chính là sáu bước tu tập của một hành giả trên lộ trình giải thoát.

1.Giữ giới hạnh, sống với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ, thọ trì học tập các học giới.

2.Hộ trì các căn, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, chế ngự và hộ trì không cho tham, ái, ưu, bi khởi lên.

3.Tiết độ về ăn uống, chân chính quán sát để không phạm phải lỗi lầm.

4.Chú tâm cảnh giác ngày và đêm, gột rửa tâm trí khỏi những chướng ngại pháp.

5.Chánh niệm tỉnh giác trong mọi động tác, trong mọi oai nghi, ý thức việc mình đang làm.

6.Diệt trừ triền cái là tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi, chứng đắc các tầng thiền định.

Là một người tu học nếu hành trình theo đúng lộ trình mà Thế Tôn đã hướng dẫn, chắc chắn sớm hay muộn gì cũng đạt được sự giác ngộ giải thoát.

Sau thời giảng pháp, như thường lệ đại chúng cùng nhau lễ lạy Hồng Danh Sám Hối và trì tụng năm giới của người Phật tử tại gia.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Nhập khóa Khóa tu Phật thất 97- Pháp Hội Niệm Phật
16/08/2022
Đại Lễ Vu Lan báo Hiếu 2022 chùa Đăng Pháp
16/08/2022
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2022 chùa Đại Cồ Việt
15/08/2022
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 34
15/08/2022
Lễ Vu Lan Báo Hiếu lớp Ươm Mầm Trí Tuệ
15/08/2022