Bài viết

Buổi Lễ Sám Hối

Cập nhật: 11/07/2014
Tối ngày 10/07/2014 (nhằm ngày 14/06 Giáp Ngọ), như thường lệ chùa Hoằng Pháp có thời sám hối, hàng ngàn thiện nam tín nữ từ khắp nội ngoại thành đã trở về tham dự.
 

Buổi Lễ Sám Hối

 

Trong buổi lễ sám hối lần này, Đại đức Thích Tâm Đại, chư Tăng chùa Hoằng Pháp được sự cho phép của Thượng tọa trụ trì và chư Tăng bổn tự đã tiếp tục thuyết giảng phần còn lại của thời pháp thoại: “Vì Sao Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ”.

Trong kỳ sám hối tháng trước, Đại đức đã chia sẻ 5 lí do để người tu theo pháp môn Tịnh Độ phát nguyện vãng sanh. Buổi nói chuyện lần này, đại đức tiếp tục đưa ra thêm 5 lí do để củng cố niềm tin cho Phật tử một cách chắc chắn nhất.

  1. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đã khẳng định việc thành Phật là rất khó khăn Do đó, Đức Phật Thích Ca khuyên niệm Phật và nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc để thành Phật.

  2. Chúng ta cần noi theo gương của bà Vy-đề-hy. Đặc biệt là những người nữ, bà Vy-đề-hy đại diện cho số phận khổ đau chung của những người nữ ở thế gian này. Phải nhận thức được sự vô thường tạm bợ của cuộc đời mà cầu vãng sinh Tịnh độ.

  3. Thế giới Cực Lạc là trung tâm tụ hội của những bậc thượng thiện nhân, chư vị Bồ tát, chư vị thánh hiền. Ở nơi đó ta dễ dàng thành tựu công hạnh vì gần những bậc thiện tri thức.

  4. Đối với những người tu theo Mật tông cũng nên phát nguyện vãng sanh, vì chính Đức Bồ tát Phổ Hiền, có hóa thân là Kim Cang Thủ đã dạy bài chú Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn để cầu về Tây Phương Thế Giới. Ngài Long Thọ là vị tổ của tám tông phái trong đó có Mật tông, cũng phát nguyện vãng sanh về Cực Lạc.

  5. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thành bậc A Duy Việt Trí( A Bệ Bạt Trí) Bồ tát.

Do đó, được vãng sanh về thế giới Cực Lạc tức là thành Phật trong một đời.

Sau thời thuyết pháp, đại chúng cùng nhau chí tâm lễ bái Hồng Danh Sám Hối và tụng đọc 5 giới của người Phật tử tại gia.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018