Bài viết

Buổi Lễ Sám Hối

Cập nhật: 12/06/2014
Chiều tối ngày 11/06/2014 (nhằm 14/05 Giáp Ngọ, hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử từ khắp nội ngoại thành đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối.
 

Buổi Lễ Sám Hối

 

Vào 18h, thiện nam tín nữ Phật tử lắng lòng thanh tịnh nghe thời pháp thoại trước khóa lễ. Đại đức Thích Tâm Trực, trụ trì chùa Hoằng Pháp (chi nhánh Campuchia), nguyên là Tăng chúng chùa Hoằng Pháp, đã chia sẻ với đại chúng một số vấn đề về kinh nghiệm tu tập. Với đề tài “Tu Phước, Tu Tuệ”, đại đức đã hướng dẫn cho quý Phật tử những điều căn bản nhất trong việc tu tập phước và tuệ. Đâu là sự thực hành đúng và đâu là sự sai lầm trong phương pháp hành trì. Đôi khi người Phật tử không tìm hiểu, học hỏi giáo lý nên đã tu sai những lời Phật dạy, không đúng với chân lý. Nhân đã sai thì chắc chắn quả sẽ không như ý. Do đó, với đề tài này, đại đức đã làm sáng tỏ rất nhiều những nghi hoặc và chỉ ra những sai lầm mà người Phật tử thường hay mắc phải.

Sau thời pháp, thiện nam tín nữ Phật tử nhất tâm thành kính bước vào khóa lễ sám hối Hồng danh bảo sám. Vào 20h, khóa lễ kết thúc, đại chúng cùng tụng đọc 5 giới của người Phật tử tại gia.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Thầy đã về - Thầy đã tới
29/01/2023
Tâm Tư Ngày Tết
28/01/2023
Ngày Thần Tài
26/01/2023
Đầu năm đến chùa bình an
19/01/2023
Tết xa Sư Phụ… xa huynh đệ…
13/01/2023