Bài viết

Buổi Lễ Sám Hối

Cập nhật: 29/04/2014
Tối ngày 28/04/2014 (nhằm ngày 29/03 Giáp Ngọ), như thường lệ, Phật tử nội ngoại thành đã về chùa Hoằng Pháp để dự lễ Sám hối.
 

Buổi Lễ Sám Hối

 

Trước khi diễn ra khóa lễ, Đại Đức Thích Tâm Khương đã chia sẻ với quý Phật tử một thời Pháp thoại nói về người cư sĩ tại gia. Đại Đức đã trích dẫn một đoạn trong kinh Tương Ưng Bộ V, chương 11, phẩm Phước Đức Sung Mãn để giảng giải về 5 điều thành tựu của một người cư sĩ.

Một người “trở thành” đệ tử tại gia của Phật khi thực hành việc quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Một người Phật tử quy y Tam bảo không phải chỉ ở hình thức bên ngoài mà còn phải biết quay về nương tựa Tam bảo bên trong tâm của mình. Thực hành cả sự và lí của quy y.

Người cư sĩ “đầy đủ giới” khi người đó thọ trì 5 giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.

Người cư sĩ “đầy đủ tín” khi người đó có lòng tin tuyệt đối vào sự giác ngộ của Như Lai. Lòng tin trong sạch nơi Đức Phật và Giáo pháp của Ngài phải được xây dựng trên cơ sở của sự hiểu biết, tránh xa mê tín dị đoan và những điều không đúng với chánh pháp.

Người cư sĩ “đầy đủ bố thí” là người tuy ở gia đình, nhưng có tâm thoát khỏi cấu uế xan tham, bố thí dễ dàng với bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, chia sẻ vật bố thí.

Người cư sĩ “đầy đủ trí tuệ” là thành tựu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ của bậc Thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Trí tuệ của nhà Phật khác với trí tuệ của thế gian, nó phải được xây dựng dựa trên sự học hỏi, tư duy và tu tập.

Người cư sĩ ứng dụng những điều này trong tu tập sẽ đạt được an lạc, hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Sau thời pháp thoại, Chư Tăng và Phật tử nhất tâm lễ lạy Hồng Danh Sám hối. Cuối khóa lễ là phần đọc tụng 5 giới của người Phật tử tại gia.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018