Bài viết

Bước đầu học đạo

Cập nhật: 02/05/2019
Phật giáo có tam tạng kinh điển, vô lượng pháp môn tu tập. Vậy người mới nghiên cứu học Phật, phải bắt đầu từ đâu?
 

Bước đầu học đạo

 

1. Niềm tin

Niềm tin là yếu tố không thể thiếu trong đời sống tu tập của người học Phật, càng không thể thiếu trong đời sống mỗi chúng ta. Niềm tin là đặc tính tốt của con người, là niềm hy vọng và ước mơ, là động lực thúc đẩy con người vươn tới một cuộc sống tốt đẹp.

Kinh Hoa Nghiêm ghi: “Như người có tay, vào trong núi báu, tự do lấy ngọc. Người có lòng tin cũng vậy, vào trong Phật pháp, tự do lấy của báu vô lậu”.

Kinh Tâm Địa Quán viết: “Như người không tay tuy đến núi báu, không lấy được gì. Người không có lòng tin, dầu gặp Tam Bảo cũng không ích gì”.

Luận Đại Trí Độ chép: “Phật pháp như biển cả, phải có lòng tin mới vào được”.

Kinh Tiểu Địa Quán ghi: “Vào biển Phật pháp, lấy lòng tin làm gốc; qua sông sanh tử, lấy giới pháp làm thuyền”.

Niềm tin đóng vai trò rất quan trọng trong Phật giáo. Nó có khả năng chi phối nhận thức, thái độ và định hướng, điều chỉnh hành vi, tạo động lực giúp ta đạt mục đích cuối cùng.

Như vậy, niềm tin trong Phật giáo, ngoài tin vào Phật, tin vào pháp, tin vào tăng, còn phải tin vào khả năng của tự thân mình.

2. Có tâm nghi ngờ

Phật giáo khác với những tôn giáo khác. Vì ngoài tín ngưỡng ra, còn chủ trương hoài nghi. Nhà thiền có câu: “Đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ”. (Nghi ngờ lớn, giác ngộ lớn. Nghi ngờ nhỏ, giác ngộ nhỏ. Không nghi ngờ, không giác ngộ). Như khi ta đánh vào cái chuông một lực nhỏ thì âm vang sẽ nhỏ, ta dùng lực mạnh hơn đánh chuông âm vang sẽ lớn hơn.

Dù pháp thế gian hay pháp xuất thế gian cũng thế, có nghi mới có ngộ.

Nhà khoa học Newton (1642 - 1727) thấy một quả táo rơi xuống đất. Ông đã nghĩ tại sao quả táo lại rơi thẳng xuống đất? Gió thổi chăng? Khoảng không rộng mênh mông, tại sao lại phải rơi xuống mà không bay lên trời? Không đi ngang hoặc đi lên? Hòn đá đã ném đi rốt cuộc lại rơi xuống đất?...

Từ suy nghĩ, nghi ngờ thắc mắc, ông nghiên cứu được lực hấp dẫn của vạn vật. Phát minh của nhà khoa học cũng do nghi mới ngộ.

Phật pháp có tam tạng kinh điển, 12 bộ kinh… đều giảng về vấn đề tu tập, giúp ta an lạc, giải thoát. Liên quan đến vấn đề tu tập, không có gì đức Phật không giảng dạy. Nên phàm những ai muốn vào trong biển Phật pháp, cần có niềm tin làm đầu và luôn có tâm nghi ngờ, thắc mắc về vấn đề nội dung đó có đúng chưa, có được bậc trí tán thán không, đã được kiểm chứng thể nghiệm hay chưa... Được như thế, chắc chắn sẽ được tỏ ngộ, thâm nhập kinh điển.

Tâm Thủ

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022