Hoạt Động Phật Sự

BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp

Cập nhật: 24/07/2023
0:00
/
4:19
Ngày 24/07/2023 (nhằm 07/06 Quý Mão), phái đoàn BTT BTS GHPGVN TP. HCM do Thượng tọa Thích Quang Thạnh làm trưởng đoàn đến thăm, sách tấn, cúng dường tại trường hạ chùa Hoằng Pháp.
 

BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp

 

Đồng quang lâm trong phái đoàn có sự hiện diện của chư Tôn Đức: Thượng tọa Thích Quang Thạnh (Trưởng đoàn); Hòa thượng Thích Hiền Đức (Phó đoàn); Thượng tọa Thích Truyền Cường; Đại đức Thích Trí Đức; Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt.
Đại đức Thích Tâm Trường - Trụ trì chùa Hoằng Pháp, thay mặt hành giả an cư bổn tự, trình bạch đến chư Tôn giáo phẩm BTS GHPGVN Tp. HCM tình hình tu học thời gian qua cũng như chương trình và thời khóa tu học của đại chúng hạ trường. Theo đó, tại trường hạ có hơn 90 chư hành giả An cư tập trung tu tập và nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ các thời khóa.
Trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa trưởng đoàn có đôi lời sách tấn đến hành giả an cư cùng quý Phật tử, truyền đạt những kinh nghiệm tu học trong mùa An cư. Đại đức Thích Tâm Trường kính gởi lời tri ân lên chư Tôn đức đã dành thời gian về thăm trường hạ, sách tấn hành giả an cư dành thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, vững tiến tu học.
Dịp này, BTS Phật giáo TP. HCM cũng đã cúng dường đến trường hạ, nhằm trợ duyên cho các hành giả an tâm tu tập.
Buổi viếng thăm kết thúc trong tình linh sơn pháp lữ, tràn đầy niềm hoan hỷ của đại chúng.
Hình ảnh ghi nhận:

BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
BTT BTS GHPGVN TP. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp

Tin tức liên quan

Chùa Đăng Pháp - Bình Phước: Khóa tu Một ngày an lạc
23/04/2024
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
23/04/2024
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Tặng quà đến các nạn nhân chất độc màu da cam
22/04/2024
Lễ Quy y Tam bảo – lần 1/2024
21/04/2024
Chương trình cộng đồng “Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên"
20/04/2024