Suy Ngẫm

Ba mươi số 0 của đời người

Cập nhật: 20/04/2015
1. Có kế hoạch - Không thực hiện = 0
 

Ba mươi số 0 của đời người

 
2. Có cơ hội - Không nắm bắt = 0
3. Có tiến hành - Không hoàn thành = 0
4. Có giá trị - Không thể hiện = 0
5. Có tiến bộ - Không kiên trì = 0
6. Có nhiệm vụ - Không thông đạt = 0
7. Có năng lực - Không phát huy = 0
8. Có sáng tạo - Không  phổ biến = 0
9. Có tri thức - Không ứng dụng = 0
10. Có mục tiêu - Không dũng khí = 0
11. Có ra sức - Không được lợi = 0
12. Có nguyên tắc - Không giữ vững = 0
13. Có ý chí - Không bền bỉ = 0
14. Có nhiệt tình - Không kiên định = 0
15. Có nghị lực - Không bền lòng = 0
16. Có ý thức - Không thái độ = 0
17. Có khí phách - Không khiêm tốn = 0
18. Có mệnh lệnh - Không chấp hành = 0
19. Có phương pháp - Không hành động = 0
20. Có hành động - Không hiệu quả = 0
21. Có nền tảng - Không sáng tạo = 0
22. Có công việc - Không định lượng = 0
23. Có tiêu chuẩn - Không khảo hạch = 0
24. Có thành tích - Không khích lệ = 0
25. Có chế độ - Không thực thi = 0
26. Có bố trí - Không kiểm tra = 0
27. Có sân khấu - Không diễn xuất = 0
28. Có đội nhóm - Không hợp tác = 0
29. Có tầm mắt - Không phát hiện = 0     
30. Có vấn đề - Không giải quyết = 0

Tịnh Nguyên dịch từ:

http://www.fodizi.net/qt/qita/3455.html

 BBT Website

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018