Bài viết

Ân Sư

Cập nhật: 16/11/2013
Nhân ngày giỗ tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp 16/10 năm Quý Tỵ đệ tử thành kính dâng lên bài thơ “Ân Sư”
 

Ân Sư

 
 
 
ÂN SƯ

---oOo---

Thái Bình chốn Tổ sinh ra

Ươm mầm trí tuệ Ta Bà độ sanh

Xuất gia chí nguyện chưa thành

Vân du nam bắc pháp hành thế gian.

Gót trần không ngại gian nan

Trùng tu tạo tự mong an nước nhà

Truyền trao giáo pháp Phật-đà

Cho người sáng tỏ chánh tà không ngơi.

Cô nhi cơ nhỡ đường đời

Từ bi thương xót ban lời động viên

Dục Anh mở lối thiện duyên

Bao nhiêu khốn khó còn nguyên tinh thần.

Chỉ mong con trẻ thành nhân

Không cầu quả báo nghĩa ân đáp đền

Hành Bồ Tát đạo đi lên

Lập hạnh bố thí cầu nên đạo mầu.

Thương người nghèo khó khổ đau

Mở ra phương tiện để hầu mưu sinh,

Thương người đói khát điêu linh

Dang tay cứu giúp đượm tình ân sư,

Thương người nhà cửa đã hư

Quy về một chốn đủ dư qua ngày.

Ước mơ đạo pháp sâu dày

Vào Nam mở cõi đong đầy tình thương

Giúp người rồi lại hoằng dương

Xây chùa Hoằng Pháp tiếp đường độ Tăng.

Trọn đời hành đạo khó khăn

Miếng mồi phú quý lưới giăng sa đà

Nên Ngài cơm áo chỉ là

Mong dân hiểu đạo trẻ già ấm no.

Sáu lăm tuổi đạo đưa đò

Đò xưa ghé bến lái đò nay đâu ?

Chúng con tưởng nhớ rơi sầu

Nguyện theo gương Tổ mai sau sum vầy.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng
03/09/2022
Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018