Hoạt Động Phật Sự

An cư kiết hạ năm 2008 tại chùa Hoằng Pháp

Cập nhật: 31/05/2008
Năm nay tại chùa Hoằng Pháp, chư Tăng đã thực hiện tác pháp an cư tại chỗ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, năng tu phước huệ, tạo nền tảng vững chắc trên bước đường tu.
 

An cư kiết hạ năm 2008 tại chùa Hoằng Pháp

 
 
Theo thời tiết ở Ấn Độ, một năm chia ra làm ba mùa: Xuân, Hạ và Đông, mỗi mùa bốn tháng. Từ rằm tháng chạp đến rằm tháng Tư là mùa Xuân. Từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Tám là mùa Hạ. Từ rằm tháng Tám đến rằm tháng Chạp là mùa Đông. Mùa Hạ là mùa hay mưa nhất, lại là mùa các loài sâu bọ súc vật sanh trưởng. Nhân đó đức Phật chế luật nhất định dạy hàng đệ tử xuất gia của Phật mỗi năm về mùa Hạ phải nhóm họp nhau lại một chỗ, kiết giới hạn cùng nhau ăn ở tịnh tu trong thời hạn ba tháng, từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảy. Mục đích là để hàng Tỷ kheo giữ giới bất sát sanh, được hoàn toàn. Vì mùa mà muôn vật sanh nở, phải an trụ một nơi cho khỏi chà đạp sát hại sinh linh, rất có hại đến lòng Từ Bi. Thêm vào một ý nữa: sứ mệnh của hàng đệ tử xuất gia là xen lẫn trong đám bụi trần để tùy duyên hóa độ, rày đây mai đó với ba tấm áo cà sa, ngàn nhà một bình bát, sớm hôm lấy gốc cây làm nơi nương tựa.
 

           Đến ngày sen đã hé nụ ở hồ, báo tin mùa hè sắp đến, các thầy tỷ kheo cùng nhau trở về y chỉ với những bậc tiên giáo thượng tọa để kiểm điểm lại hành vi lợi lạc của mình và tham học đào luyện thêm những phương diện còn thiếu sót hầu mong đủ năng lực để đối phó với mọi ma lực có thể làm chướng ngại trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Bởi vậy, trong thời 3 tháng mùa Hạ này, tất cả đệ tử của Phật  đều cùng nhau tụ họp lại một nơi để  thực hành tác pháp an cư.

 

Tiếp nối truyền thống đó, năm nay tại chùa Hoằng Pháp, chư tăng đã thực hiện tác pháp an cư tại chỗ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, năng tu phước huệ, tạo nền tảng vững chắc trên bước đường tu. 
 

            Các thời khóa công phu tu tập, lao tác, thực tập thuyết giảng diễn ra liên tục với sự tham gia của  86 vị xuất gia và hơn 200 Phật tử tu tập thường xuyên tại chùa. 

 

 

  

 

THỜI KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ

…o0o…

 

v     4h00 – 5h00  : Công phu sáng

v     5h00 – 5h45    : Vệ sinh quanh chùa

v     6h00 – 6h40    : Dùng điểm tâm

v     7h00 –  8h00   : Chấp tác

v     8h00 – 9h45     :  - Thứ 2, 4, 6 Tập thuyết giảng.

                     - Thứ 3, 5, 7  Tụng Luật.

v     10h00 – 10h30 : Cúng ngọ

v     11h00 – 11h40 : Thọ Trai

v     12h00 – 13h30 : Chỉ tịnh

v     14h00 – 15h00 : Tụng Kinh Lương Hoàng Sám

v     15h30 – 16h15 : Tắm giặt

v     17h00 – 17h30 : Dùng cơm chiều

v     18h00 – 19h00 : Công phu tối

v     20h00 – 21h00 : Tịnh tọa

v     22h00 : Chỉ tịnh.
 
Dưới đây là một số hình ảnh mùa an cư kiết hạ: 
 
Xem hình lớn

Xem hình lớn

 Chư Tăng lên chánh điện tụng kinh

Xem hình lớn

Xem hình lớn

 Chư Tăng và Phật tử tụng kinh

Xem hình lớn
Xem hình lớn

 Giờ thọ trai

Xem hình lớn

Xem hình lớn

 Thực tập 
thuyết giảng

Xem hình lớn
Tịnh tọa

 

BBT Website

Tin tức liên quan

Lễ Cầu an đầu năm
25/02/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Lễ sám hối 14/01 Giáp Thìn
24/02/2024
Chùa Tây Khánh – Thái Bình: Lễ cầu an đầu năm
23/02/2024