Bài viết

Ai!

Cập nhật: 05/10/2017
 

Ai!

 


Ai người đánh thức đêm trường mộng

Ai soi đường dẫn lối chúng con đi

Ai cứu với những sinh linh ngụp lặn

Ai dìu chúng sinh qua bể ải khổ đau

Ai không sợ sóng to biển động

Vững tay chèo vượt sóng ra khơi

Ai không ngại tiếng gầm của sóng

Lái thuyền Từ về bến yên vui

Ai tình nguyện làm viên gạch nối

Thế hệ này và nối tiếp thế hệ sau!

Nguyễn Thu Thanh

(Phật tử: Đồng Thiên)

Kính tặng Thượng tọa Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018