Bài viết

Ai!

Cập nhật: 05/10/2017
 

Ai!

 


Ai người đánh thức đêm trường mộng

Ai soi đường dẫn lối chúng con đi

Ai cứu với những sinh linh ngụp lặn

Ai dìu chúng sinh qua bể ải khổ đau

Ai không sợ sóng to biển động

Vững tay chèo vượt sóng ra khơi

Ai không ngại tiếng gầm của sóng

Lái thuyền Từ về bến yên vui

Ai tình nguyện làm viên gạch nối

Thế hệ này và nối tiếp thế hệ sau!

Nguyễn Thu Thanh

(Phật tử: Đồng Thiên)

Kính tặng Thượng tọa Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023
Làm người tử tế
02/05/2023
Thảnh thơi
21/04/2023
Giúp con chữa trị bất an trong lòng
13/04/2023