Các bài viết

Cảnh giới của người tu
21/04/2015
Hiện nay trên thế giới nói chung, Đài Loan nói riêng, số người tin theo Phật giáo ngày càng đông.
Tám căn cứ lười biếng của người tu
26/03/2015
Người mới phát tâm xuất gia thường siêng năng cần mẫn, chăm chú vào bổn phận và kiểm thúc thân tâm...
Tự giải thoát cho mình
24/03/2015
Trong chùa có một chú sa-di đến nhập chúng tên là Tâm Trí.
Vững tin vào điều thiện
18/03/2015
Bất cứ hành động, việc làm, thái độ sống như thế nào cũng đưa đến những hậu quả của nó.
Trở về cố hương
06/10/2011
Mỗi khi niệm Nam mô A Di Đà Phật, lòng con tràn ngập niềm tôn kính và tình yêu thương khó tả. Sáu...
Hãy sống với Phật A Di Đà trong mỗi chúng ta
05/08/2011
Những ngày đầu đông, thời tiết chuyển mình trở lạnh. Ngoại cảnh bên ngoài do chịu ảnh hưởng của...
Ba điểm trọng yếu của đường tu căn bản đến giác ngộ
29/10/2010
Lời Tựa: Như thường lệ, sau thời cầu nguyện vào mỗi sáng tôi hay ôn lại những bài đã học thuộc của...
Cảm Nhận Về Pháp Môn Tịnh Độ
22/03/2010
Tịnh độ là một trong những pháp môn thù thắng mà Đức từ Phụ đã để lại cho chúng ta. Nói đến pháp...
Cứu chúng sinh thoát khỏi luân hồi
10/07/2009
Trong 49 năm thuyết pháp, tùy theo căn cơ chúng sinh, đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni chỉ dạy tám...
Thời công phu đặc biệt của khóa tu Phật thất lần thứ 56
18/04/2009
sáng nay ngày 18/04/2009 (nhằm ngày 24-03 Kỷ Sửu) BTC đã sắp xếp các Phật tử tham dự khóa tu Phật...
Cảm tác vía từ phụ Di Đà
05/02/2009
Nguyện mọi người gấp gấp niệm Phật cầu vãng sanh, quyết dự Di Đà nguyện hải, quyết thọ Báo thân...
Ý nghĩa chân thật của "Bổn Nguyện Niệm Phật"
30/12/2008
Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng, nếu giải thích lệch lạc vấn đề này thì có...