Bài viết

Chùa em đâu chỉ một mình
28/11/2022
Tựa đề là câu trả lời rồi nghen. Mọi người cứ hỏi hoài à. Chuyện là thế này.
Một Thời Khóa Tụng Kinh
21/11/2022
Khóm tường vi
20/11/2022
Khóm hoa tường vi trước sân chùa nay bắt đầu chớm nở. Năm ngoái vào thời gian này, cây đã khoe sắc...
Lễ Giỗ Tổ
14/11/2022
“Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” là nét đẹp truyền thống văn hóa đạo đức của nhân dân ta...
Pháp Thiết Thực Hiện Tại
13/11/2022
Các tầng lớp trong xã hội ngày nay đã biết đến chùa nhiều hơn, đây là một tín hiệu đáng mừng cho...
Hành Trình Yêu Thương Tới Đắk Som, Tà Đùng, Đắk Nông
12/11/2022
Được sự hoan hỷ hứa khả của Đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 15,16/09/2022 (nhằm 20,21/08 Nhâm...
Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng
03/09/2022
Năm phương pháp thực tập chánh niệm
02/04/2022
Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Quý độc giả thân mến! “Ơn Thầy vòi vọi núi cao, Tình huynh đệ đẹp như sao trên trời”.
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Con tên là Nguyễn Thùy Tâm, pháp danh Liên Tâm, ngày hôm qua Chủ Nhật 11/11/2018, con có tham dự...
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018