Bài viết

Gói xôi 1000 đồng
13/01/2008
Khi gặp mình mua 1000 đồng, trong bụng bà ấy được vui một chút, đó cũng là cách mình làm phước....
Hoằng pháp đối với tuổi trẻ - một vài suy nghĩ
13/01/2008
Khi trình bày những giáo lý như thế cho giới trẻ, chúng ta có thể sử dụng những phương tiện về tri...
Hai người đệ tử
10/12/2007
Những phân biệt Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ; Thiền tông, Tịnh độ; cho đến Tăng đoàn, Giáo hội; Phật...
Lên chùa làm... đám cưới
10/12/2007
Ngày càng có nhiều đôi bạn trẻ lên chùa tổ chức hôn lễ. Những nghi thức của nhà Phật cùng một đám...
Mẹ là "Bóng mây" của con
10/12/2007
Khi con xem Đại đức Thích Thiện Thuận giảng ý nghĩa của tình mẹ qua chủ đề "BÓNG MÂY" con thật sự...
Bài cảm tưởng của Phật tử Ngọc Trang nhân ngày giỗ Tổ
27/11/2007
Ngày nay, được đứng dưới mái già lam Hoằng Pháp, chúng con không khỏi bùi ngùi khi nhìn tôn ảnh của...
Bài cảm tưởng của Phật tử Thiện Tú nhân ngày giỗ Tổ
26/11/2007
Và kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử xa gần, đã 19 mùa xuân trôi qua...
Phật dụng cái tâm
15/11/2007
“Phật dụng cái tâm mà! Miễn mình có lòng hướng Phật thôi cũng đủ rồi!” … Đó là câu mà một người bạn...
Tuổi trẻ với lòng từ bi
03/11/2007
Đang độ hoa niên lòng tràn đầy vui vẻ, em nhìn cảnh chung quanh đều hiện bày một vẻ tươi sáng đáng...
Tinh thần học đạo
22/10/2007
Không gian buổi sớm mai mờ tối, thấp thoáng những hàng cây lá non còn chớm hơi sương. Lúc bình minh...
Tuổi trẻ và vấn đề Trí tuệ
05/10/2007
Con người sở dĩ được gọi là con người là do có trí khôn ngoan và biết luân thường đạo đức. Giá trị...
Tuổi trẻ với hạnh nhẫn nhục
05/10/2007
Chẳng những ta nhịn chịu sự nhục mạ, mà còn phải nhịn chịu sự khó khổ. Bởi vì con người sanh trên...