Bài viết

Ngàn năm nỗi oan Đại Ca-diếp
20/03/2023
Ngài trưởng lão Đại Ca-diếp (Mahā Kassapa) là một trong nhiều vị đệ tử lớn của đức Phật Thích Ca...
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
10/03/2023
Tối ngày 10/03/2023 (nhằm 19/02 Quý Mão), nhân ngày kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02...
Ác nghiệp
10/03/2023
Mỗi người sinh ra đều mang trên mình hai dòng nghiệp thiện và ác. Chúng ta không thể chỉ rõ chỗ đâu...
Thương mình, thương người - Thương người, thương mình
02/03/2023
Trong Tương ưng bộ kinh tập V - thiên Đại Phẩm, chương III - Tương Ưng Niệm Xứ, phẩm 2 - Nalanda,...
Truyện ngắn: Mắt Đỏ
26/02/2023
Một buổi trưa đầu tháng Mười, khi cái nắng hanh dịu phủ lên những ngã đường vốn oi ả và giòn rụm...
Tập sống chung an lạc (Sơ lược kinh Tùy Phiền Não)
25/02/2023
Dựa vào Trung bộ kinh, tập III, kinh 128. Upakkilesa suttaṃ (Kinh Tùy phiền não), chúng ta có thể...
Hạnh phúc từ việc ăn chay
12/02/2023
Con người thường có quan điểm: “Mạng sống, sự sống của con người là vô giá, là giá trị nhất so với...
Đạo tràng Càn Môn: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
10/02/2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo tràng Đại Cồ Việt: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
09/02/2023
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đạo tràng Tứ Pháp: Khánh tuế Hòa thượng ân sư
07/02/2023
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư phụ - Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Người lái chiếc thuyền Từ
06/02/2023
“Tôi đã thay đổi nhiều cả trong tư duy lẫn cách nhìn nhận cuộc sống, càng tu học Phật pháp tôi càng...
Thầy đã về - Thầy đã tới
29/01/2023
Con cung kính cúng dường Hoà Thượng Sư phụ Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp nhân chuyến du hoá của...