Bài viết

Không phân biệt
26/04/2022
Lỗi lầm
16/04/2022
Mỗi suy nghĩ, mỗi tâm tư, mỗi cảm xúc đã tạo nên một mảnh đời giống như là một khung trời nhỏ. Có...
Người bắn mũi tên ấy là ai?
03/04/2022
Tựa đề bài viết không phải một trào phúng châm biếm. Ở đây, chúng con muốn nói lên một thực trạng...
Nuôi dưỡng định tâm
24/03/2022
Ý nghĩa của ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm
24/03/2022
Hằng năm, Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào...
Duyên khởi và tam pháp ấn
23/03/2022
Cung kính tượng Bồ tát có phước không?
23/03/2022
Một bức tượng nhưng cả thế giới đều biết. Lại được vô số con người lễ lạy. Lễ lạy thì được phước mà...
Ý nghĩa và lợi ích của quy y Tam bảo
16/03/2022
Bài học từ kí ức
15/03/2022
Người ta vẫn thường khuyên bảo rằng: “Chuyện gì đã qua hãy để nó qua đừng nhắc lại làm gì”. Tôi...
Ý nghĩa của việc xây chùa
07/03/2022
Khi xây chùa ta thấy rất rõ, việc thành tựu cho các chùa không phải dành cho các quý thầy, quý sư...
Cảm nghĩ Lễ Cầu An ở chùa Hoằng Pháp năm Nhâm Dần
22/02/2022
Lễ cầu an đầu năm là phong tục văn hóa Việt Nam từ lâu đời.
Hương sớm buổi trà thơm
12/02/2022
Buổi sớm, sư huynh đón tôi bằng một nén hương bắt đầu được thắp. Mùi hương bài miền bắc mang lại...