Bài viết

Xin đời hãy ngủ yên
03/12/2018
Nhẹ
03/12/2018
Sáng nay dậy sớm, lướt nhẹ qua facebook xem tình hình dân chúng thế nào, tự nhiên bị khựng lại ở...
Xin
02/12/2018
Trong cuộc sống ngày nay, văn hóa giao tiếp ứng xử là rất quan trọng. Nhất là sự phát triển ngày...
Quê hương
01/12/2018
Mỗi người trong chúng ta đều có cho mình một quê hương để thương, để nhớ, để vấn vương mỗi khi xa...
Những gì cần học
30/11/2018
Trong cuộc sống hiện nay, khi mà nền kinh tế hội nhập, sự phát triển tư duy và công nghệ hóa được...
Quyển sách “Nghệ Thuật Sống” của HT. Thích Nhất Hạnh đạt giải thưởng sách vàng Nautilus
28/11/2018
Quyển sách Nghệ Thuật Sống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được trao giải thưởng sách vàng Nautilus...
Tứ trọng ân
26/11/2018
Ân nghĩa là một truyền thống luân lý đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Bất cứ dân tộc nào,...
Hai niềm vui
25/11/2018
Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng có niềm vui kể từ khi biết nhận thức, biết phân biệt. Ở mỗi giai...
Chuyện nhỏ thôi!
24/11/2018
Bảy năm, một khoảng thời gian không đủ dài nhưng cũng không ngắn, liệu đủ để thay đổi một con người...
Từ tâm
23/11/2018
Thế giới này hạnh phúc hay khổ đau, hòa bình hay chiến tranh thì đều do con người chúng ta tạo nên...
Lời Phật nói
22/11/2018
Tôi được thừa hưởng sự giáo dục căn bản trong đạo Phật qua lăng kính của truyền thống Đại thừa....
Tay con trong tay thầy
21/11/2018