Bài viết

Tứ trọng ân
26/11/2018
Ân nghĩa là một truyền thống luân lý đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Bất cứ dân tộc nào,...
Hai niềm vui
25/11/2018
Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng có niềm vui kể từ khi biết nhận thức, biết phân biệt. Ở mỗi giai...
Chuyện nhỏ thôi!
24/11/2018
Bảy năm, một khoảng thời gian không đủ dài nhưng cũng không ngắn, liệu đủ để thay đổi một con người...
Từ tâm
23/11/2018
Thế giới này hạnh phúc hay khổ đau, hòa bình hay chiến tranh thì đều do con người chúng ta tạo nên...
Lời Phật nói
22/11/2018
Tôi được thừa hưởng sự giáo dục căn bản trong đạo Phật qua lăng kính của truyền thống Đại thừa....
Tay con trong tay thầy
21/11/2018
Ơn thầy
20/11/2018
Trong cuộc đời này, từ khi chúng ta sinh ra và lớn lên, ngoài cha mẹ là hai bậc sinh thành cho ta...
Có những chân trời
19/11/2018
.....
Đời sao méo mó
17/11/2018
Sống trên cuộc đời này có lẽ tôi và bạn đã không ít lần từng nghe, từng thấy, từng suy nghĩ và từng...
Tại sao tôi chọn pháp môn Tịnh Độ và phương pháp hành trì?
16/11/2018
“Chẳng biết rong chơi miền Tịnh Độ / Làm người một kiếp cũng như không”
Thiện bạn hữu
15/11/2018
Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế...
Trả ơn cha mẹ
14/11/2018
Có hai hạng người, này các Tỳ-khưu, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Cha và mẹ.