Bài viết

5 con ma (P1)
08/12/2018
Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã thuyết giảng rất nhiều chân lý như Thập nhị nhân duyên, Tứ diệu...
Đừng để “quyền” đi liền với “lợi”
07/12/2018
Ở bất kỳ phiên họp nào của Quốc Hội, chúng ta cũng đều nghe các vị dân biểu tổng hợp ý kiến, kiến...
Cảm ơn “trại gà công nghiệp Hoằng Pháp”
06/12/2018
Tử tế
05/12/2018
Trong xã hội đã và đang phát triển ngày nay, yếu tố đạo đức con người ngày một suy giảm trong các...
Con đường tu học
04/12/2018
Cuộc đời đức Phật khi xuất gia đến khi nhập Niết Bàn. Ngài luôn luôn siêng năng, nỗ lực tu học,...
Xin đời hãy ngủ yên
03/12/2018
Nhẹ
03/12/2018
Sáng nay dậy sớm, lướt nhẹ qua facebook xem tình hình dân chúng thế nào, tự nhiên bị khựng lại ở...
Xin
02/12/2018
Trong cuộc sống ngày nay, văn hóa giao tiếp ứng xử là rất quan trọng. Nhất là sự phát triển ngày...
Quê hương
01/12/2018
Mỗi người trong chúng ta đều có cho mình một quê hương để thương, để nhớ, để vấn vương mỗi khi xa...
Những gì cần học
30/11/2018
Trong cuộc sống hiện nay, khi mà nền kinh tế hội nhập, sự phát triển tư duy và công nghệ hóa được...
Quyển sách “Nghệ Thuật Sống” của HT. Thích Nhất Hạnh đạt giải thưởng sách vàng Nautilus
28/11/2018
Quyển sách Nghệ Thuật Sống của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được trao giải thưởng sách vàng Nautilus...
Tứ trọng ân
26/11/2018
Ân nghĩa là một truyền thống luân lý đạo đức được truyền từ ngàn xưa đến nay. Bất cứ dân tộc nào,...