Bài viết

Mẹ là động lực để tôi vững bước
30/04/2019
Tôi phát tâm xuất gia không phải vì giác ngộ cuộc đời vô thường, mà đơn giản là thích sống cuộc...
Nói xấu người
29/04/2019
Đã nhiều lần tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói xấu người khác, thế nhưng đâu cũng lại vào...
Giới thiệu sơ lược kinh điển Pāli
29/04/2019
Chim ưng và quạ
19/04/2019
Một người chăn cừu sống với gia đình trong một trang trại nuôi khoảng mấy trăm con cừu. Ông còn...
Hồi hướng công đức
17/04/2019
Chia sẻ phước báu hay chia sẻ những việc thiện đã làm với người khác được gọi là hồi hướng công...
Điều gì thay đổi chúng ta
16/04/2019
Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng một lần nghe qua những câu nói như: “Bạn hãy cho tôi biết bạn...
Có một nơi như thế!
15/04/2019
Nơi an lạc và hạnh phúc cho mọi chúng sinh trong thế giới vô biên, vô tận hư không khắp cùng.
Một cái nhìn đúng đắn
13/04/2019
Ví như cùng một bài giảng của người thầy, nhưng mỗi học sinh sẽ tiếp thu, suy nghĩ, nhớ bài khác...
Mỗi vết thương là một sự trưởng thành
12/04/2019
Trong kinh Tăng Chi Bộ, phần “Vết Thương Làm Mủ”, đức Phật dạy: “Có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận,...
Hạnh phúc nơi tự thân
11/04/2019
Đức Phật là bậc tỉnh thức, đã phá trừ tất cả mọi tham đắm, mọi sự ràng buộc ở thế gian để tìm ra...
Giới vọng ngữ
10/04/2019
Đa phần người Phật tử chúng ta thường mắc phải giới vọng ngữ. Vọng ngữ là nói không đúng sự thật,...
Hạnh phúc hay đau khổ
09/04/2019
Hạnh phúc và đau khổ là một cặp đối lập nhau nhưng chúng luôn song hành và hiện diện ở thế gian...