Bài viết

Chỉ bút đàm thoại
25/06/2019
Từ xưa đến nay, người ta đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm biến động của thời gian, đã...
Góc nhìn cuộc sống
24/06/2019
Vào một buổi chiều đẹp trời ở ngoại ô Sài Gòn, mặt trời bắt đầu lặn và những cơn gió chiều thổi về...
Giá trị đồng tiền
22/06/2019
Chúng ta đang sống trong một thời đại của vật chất. Trong cuộc sống hằng ngày, đồng tiền luôn là...
Mặt tốt trong mỗi người
21/06/2019
Khi mỗi người trong chúng ta làm một việc tốt, bất kể là việc gì, có ai biết rằng chúng ta đang thể...
Cho
18/06/2019
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn luôn sử dụng từ “cho”. Nào là cho nhau những gì cần thiết...
Buông
16/06/2019
Kính thưa chư hành giả! Là người đệ tử Phật, không ai là không biết từ “buông”. Nghe qua thì không...
Thả cho nó bay…
15/06/2019
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng miêu tả nỗi đau khổ của tình yêu vô cùng sâu sắc: “Yêu là chết ở trong...
Tu và học
14/06/2019
Tu và học luôn song hành với nhau, nhất là đòi hỏi phải có sự nỗ lực siêng năng, không sợ khó, vì...
Giữa bầu trời sao lấp lánh
14/06/2019
Buông
13/06/2019
Niềm tin vào đức Phật
11/06/2019
Đức Phật là bậc giác ngộ với đầy đủ phước đức và trí tuệ. Ngài có tấm lòng từ bi rộng lớn đối với...
Ngày nó đi tu
10/06/2019
Đêm 30 Tết, khác với sự yên bình, thanh tịnh như mọi ngày, không khí ở chốn thiền môn càng lúc càng...