Bài viết

Điều gì thay đổi chúng ta
16/04/2019
Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng một lần nghe qua những câu nói như: “Bạn hãy cho tôi biết bạn...
Có một nơi như thế!
15/04/2019
Nơi an lạc và hạnh phúc cho mọi chúng sinh trong thế giới vô biên, vô tận hư không khắp cùng.
Một cái nhìn đúng đắn
13/04/2019
Ví như cùng một bài giảng của người thầy, nhưng mỗi học sinh sẽ tiếp thu, suy nghĩ, nhớ bài khác...
Mỗi vết thương là một sự trưởng thành
12/04/2019
Trong kinh Tăng Chi Bộ, phần “Vết Thương Làm Mủ”, đức Phật dạy: “Có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận,...
Hạnh phúc nơi tự thân
11/04/2019
Đức Phật là bậc tỉnh thức, đã phá trừ tất cả mọi tham đắm, mọi sự ràng buộc ở thế gian để tìm ra...
Giới vọng ngữ
10/04/2019
Đa phần người Phật tử chúng ta thường mắc phải giới vọng ngữ. Vọng ngữ là nói không đúng sự thật,...
Hạnh phúc hay đau khổ
09/04/2019
Hạnh phúc và đau khổ là một cặp đối lập nhau nhưng chúng luôn song hành và hiện diện ở thế gian...
Theo gót chân xưa
07/04/2019
Biết
05/04/2019
Như mọi buổi sáng khác, mặc định cứ đúng 8 giờ là tôi buồn.
Con đường hạnh phúc
05/04/2019
Ở đời, ai cũng mong muốn có được hạnh phúc, đạo Phật chỉ dẫn phương pháp để con người có được hạnh...
Lòng người thay đổi
04/04/2019
Có khi nào bạn ngồi lại để suy ngẫm và tự hỏi quanh ta mọi người sống có thủy có chung chưa? Bản...
Chuyện con lừa
03/04/2019
Có hai cha con nhà nọ lên tỉnh mua hàng hóa về thôn để bán kiếm lời. Một ngày kia, hai cha con tìm...