Bài viết

Cho
18/06/2019
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn luôn sử dụng từ “cho”. Nào là cho nhau những gì cần thiết...
Buông
16/06/2019
Kính thưa chư hành giả! Là người đệ tử Phật, không ai là không biết từ “buông”. Nghe qua thì không...
Thả cho nó bay…
15/06/2019
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng miêu tả nỗi đau khổ của tình yêu vô cùng sâu sắc: “Yêu là chết ở trong...
Tu và học
14/06/2019
Tu và học luôn song hành với nhau, nhất là đòi hỏi phải có sự nỗ lực siêng năng, không sợ khó, vì...
Giữa bầu trời sao lấp lánh
14/06/2019
Buông
13/06/2019
Niềm tin vào đức Phật
11/06/2019
Đức Phật là bậc giác ngộ với đầy đủ phước đức và trí tuệ. Ngài có tấm lòng từ bi rộng lớn đối với...
Ngày nó đi tu
10/06/2019
Đêm 30 Tết, khác với sự yên bình, thanh tịnh như mọi ngày, không khí ở chốn thiền môn càng lúc càng...
Chọn bạn
09/06/2019
“Chọn bạn mà chơi” là một quan niệm sống đã có từ lâu, trong suy nghĩ cũng như nếp sống của mọi...
Tại sao tôi chọn pháp môn Tịnh độ?
09/06/2019
Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật đã dạy: “Ngài sinh ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng...
Sanh ra đã mù
08/06/2019
Trong Tích Truyện Pháp Cú, kệ 251, có ghi câu chuyện: Thuở đức Phật còn tại thế, có năm thiện nam...
Ánh sáng thiện pháp
07/06/2019
Trong thế giới vui ít khổ nhiều này, vì mê lầm mà chúng ta trốn khổ tìm vui bằng các việc làm bất...