Bài viết

Giữa bầu trời sao lấp lánh
14/06/2019
Buông
13/06/2019
Niềm tin vào đức Phật
11/06/2019
Đức Phật là bậc giác ngộ với đầy đủ phước đức và trí tuệ. Ngài có tấm lòng từ bi rộng lớn đối với...
Ngày nó đi tu
10/06/2019
Đêm 30 Tết, khác với sự yên bình, thanh tịnh như mọi ngày, không khí ở chốn thiền môn càng lúc càng...
Chọn bạn
09/06/2019
“Chọn bạn mà chơi” là một quan niệm sống đã có từ lâu, trong suy nghĩ cũng như nếp sống của mọi...
Tại sao tôi chọn pháp môn Tịnh độ?
09/06/2019
Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật đã dạy: “Ngài sinh ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng...
Sanh ra đã mù
08/06/2019
Trong Tích Truyện Pháp Cú, kệ 251, có ghi câu chuyện: Thuở đức Phật còn tại thế, có năm thiện nam...
Ánh sáng thiện pháp
07/06/2019
Trong thế giới vui ít khổ nhiều này, vì mê lầm mà chúng ta trốn khổ tìm vui bằng các việc làm bất...
Nửa bình nước
04/06/2019
Trong cuộc chiến giữa hai nước Đan Mạch và Thụy Điển, có một câu chuyện đã xảy ra là trong trận...
Tình huynh đệ đẹp như sao trên trời…
02/06/2019
Lật giở từng trang kinh Trung Bộ, sư chú Thiện Nhật khẽ đọc thầm lời Phật dạy. Giờ này là tám giờ...
Tự tình
01/06/2019
Trải những bước chân chậm rãi, tôi lang thang dưới những tán cây quanh chùa trong cái nắng hanh hao...
Niềm tin tốt nhất
31/05/2019
Mỗi con người sống trên cuộc đời, ai cũng có ước mơ cho tương lai để được an vui và hạnh phúc. Muốn...