Bài viết

Con đường chẳng mấy ai đi!
22/09/2019
Chỉ nay nữa thôi, mai nẫu đi xa. Nẫu đi xa lắm, nẫu sẽ đi trên đại lộ. Đại lộ thì nhiều lắm, không...
Sợ chưa?
22/09/2019
“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi...
Ba pháp tuyệt diệu
22/09/2019
Có ba pháp thực hành rất quan trọng mà chúng ta nên hành trì, đó là đặt chánh niệm ở trước mặt,...
Danh vọng, địa vị và sự thảnh thơi
18/09/2019
Danh vọng, địa vị có mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui trong cuộc sống và sự bình an của nội...
Tái bút cho một cái tút
18/09/2019
Tôi chỉ nhân tình cờ đọc lời tựa một cuốn sách, phát động cho mọi người phong trào đọc kinh, thông...
Trung thu xứ người
13/09/2019
Một chiều muộn, khi những ánh tà dương đang gom những tia nắng còn sót lại về phía chân trời,...
Phiền não và hạnh phúc
08/09/2019
Đức Phật khi thấy chúng sanh chịu nỗi đau của sanh lão bệnh tử, nên Ngài quyết chí xuất gia tu hành...
Tà kiến
08/09/2019
“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và...
Nền tảng của hạnh phúc
06/09/2019
Nhận biết được ảnh hưởng tiêu cực của sự bất hòa là điều nguy hại nhất, nó đã khiến cho con người...
Tịnh Độ với những pháp hành căn bản
05/09/2019
Những ai đang tu pháp môn Tịnh Độ, mà không nắm vững các quy tắc căn bản của Tịnh Độ, không ý thức...
Thư gởi Bụt
05/09/2019
Bụt kính yêu của con! Chỉ còn vài ngày nữa là Vu Lan đã đến rồi, ngày mà những người con tưởng nhớ...
Công ơn sinh thành
05/09/2019
Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi, Xuân đến Hè sang, Thu lại về. Trời đất cũng theo quy luật của tự...