Bài viết

Thầy tôi
04/12/2019
Nhân duyên Phật chế giới không sát nhân
03/12/2019
Trong mười hai năm đầu, đức Phật chưa chế ra giới vì trong Tăng đoàn chưa có chuyện gì xảy ra. Vào...
03/12/2019
Mẹ
02/12/2019
Nhân quả
26/11/2019
Những lời nói giúp cho chúng ta tư duy nhận thức cho cuộc sống hiện tại trên con đường mà mình đã...
Quán niệm
25/11/2019
Tiếng…
25/11/2019
Trong nhân gian thường truyền miệng nhau câu nói: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, để nhắc...
Hung thần nơi cửa Phật
23/11/2019
“Tu càng lâu, ngã càng cao, đạo càng xa, đọa càng nặng” – câu nói được trích trong cuốn sách Chó...
Ước nguyện cuối cùng
22/11/2019
Alexander đại đế (356 – 323 TCN), hoàng đế của xứ Macedonia, ông là một trong những chiến lược gia...
Hạt muối
22/11/2019
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi...
Được gặp đức Phật
22/11/2019
Kính thưa quý vị đồng tu! Hôm nay, lại được cơ hội chia sẻ với quý vị những gì mà con (Tâm Tri) đã...
Vô thường mà, buông đi...
19/11/2019
Cuộc sống nhìn vậy mà thật mong manh!