Bài viết

Tứ nhiếp pháp
05/01/2020
Tu hành, lợi tha, nhiếp hóa chúng sanh là hạnh nguyện của Bồ-tát. Đức Phật ra đời với mục đích cứu...
Sống tỉnh thức
04/01/2020
Thế gian có câu: “Mất tiền là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả”. Thật...
Xa người mình yêu
03/01/2020
Tu học như thế nào mới có lợi ích
01/01/2020
Chúng ta là những người có nhân duyên lành khi biết đến Phật pháp, và những hiểu biết đó cần hành...
Lối về cổ đạo
31/12/2019
Con người thật khó hiểu, kinh qua những đau khổ trong cuộc đời, đến một lúc nào đó sẽ nhận ra, tất...
Chói sáng khu rừng Gosinga
29/12/2019
Một hôm, vào đêm trăng Rằm, tại khu rừng Gosinga, các vị Thượng tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả...
Nếu còn một ngày để sống
28/12/2019
Trên con đường dài vô định của đời người, sẽ có đôi lúc chúng ta nhìn lại những chặng đường đã qua...
Thiện pháp
27/12/2019
Trong kinh Thập Thiện, đức Phật có dạy: “Tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp...
Hạnh phúc và hạnh phúc đích thực
26/12/2019
Trong cuộc sống của chúng ta, chắc hẳn ai cũng muốn có được hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để có được...
Xa quê ở xứ người
25/12/2019
Đời người, hầu hết ai cũng phải trải qua một cuộc hành trình. Mỗi cuộc hành trình cho ta những bài...
Ngày ra đi
24/12/2019
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây, mà đã gần một năm rồi từ lúc tôi vào chùa. Nhớ lại những ngày...
Chuyện trên mây
23/12/2019
Theo năm tháng, Thầy tôi nay đã già đi nhiều. Nhìn lại những bức ảnh cũ kỹ của Thầy, và hình ảnh...