Bài viết

Nền tảng cơ bản của người tu
18/01/2020
Tu là gì? Tu là gạn lọc những cặn bã còn trong tâm. Nó là bóng dáng của vọng tưởng, hý luận, của...
Hái sen dâng Thầy
17/01/2020
Ngồi đu đưa xích đu bên gốc sa la, nhìn đôi ba con cá đang nhảy múa trong hồ, nghe một vài giai...
Công đức không sát sinh
15/01/2020
Nhìn lại lịch sử hơn hai nghìn năm hình thành và phát triển của Phật giáo, trên bước đường hoằng...
Con lại thấy…
14/01/2020
Nghe lời và trung thành với Thầy là bổn phận của người đệ tử cần có, là chất liệu nuôi dưỡng tình...
Xuân Hoằng Pháp
13/01/2020
Đông tàn, Xuân đến, một điệp khúc mãi hiện hữu trên cõi thế gian. Vẫn cái nắng ấm áp, bầu trời xanh...
Đón nhận những cơn gió
12/01/2020
Trong kinh Pháp Cú, phẩm Phẫn Nộ, câu kệ 227 có ghi:
Thích thì chọc chơi
10/01/2020
Thuở xưa, có người phát tâm đào một cái giếng ven đường, để những ai đi ngang qua đấy đều có thể...
Bạn ơi!
10/01/2020
Ứng xử văn hóa
09/01/2020
Ứng xử là gì? Ứng xử là thể hiện thái độ, hành động thích hợp trước những việc có quan hệ giữa mình...
Thắng và thua
08/01/2020
Thường thì các nhà thương buôn, kinh doanh phải gặp cả hai vấn đề “thắng và thua”, hay nói cách...
Ngôi nhà tâm linh
07/01/2020
Đứng từ một góc độ nào đó, thì ta có thể nhìn thấy được cuộc sống này muôn màu, muôn vẻ, nhà cao,...
Giới
06/01/2020
Trong kinh Di Giáo, đức Phật có dạy: “Tỳ-kheo các ông! Sau khi Ta nhập diệt, phải tôn trọng quý...