Bài viết

Bình an trong bất an
03/03/2020
Tôi từng nghe người ta đọc câu: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu chè”.
Tham ái và thoát khỏi tham ái
02/03/2020
Sợi dây trói buộc
01/03/2020
Trong tiến trình tu tập giải thoát của các hành giả đi theo dấu chân của đức Thế Tôn, đều phải lấy...
Hãy tập nói những lời yêu thương
29/02/2020
Có câu tục ngữ bảo rằng “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, hay “chim...
Mẹ cha ân nặng
28/02/2020
Con đường tôi đi
27/02/2020
Từ lúc rời xa gia đình lên thành phố đi học, anh ta trở thành một con người tự ti, trầm cảm bởi...
Ngũ dục còn hơn mũi tên độc
26/02/2020
Áo nâu bên cửa thiền
25/02/2020
Bậc cổ đức dạy rằng: “Tùng lâm dĩ kỳ túc vi trang nghiêm, Phật pháp dụng đạo tâm chi kiến tánh”.
Đại Bồ-tát Địa Tạng
24/02/2020
Cảm xúc
23/02/2020
Sáng ngày 08/02/2020 (nhằm 15/01 Canh Tý), ngày Rằm tháng Giêng. Theo thông lệ hằng năm, chùa Hoằng...
Vượt qua trong im lặng
22/02/2020
Đường tu
21/02/2020
Hồi còn nhỏ, tôi chỉ nhớ là mình rất có thiện cảm với người tu sĩ, mặc dù chưa được gặp họ lần nào,...