Bài viết

Con đường dẫn đến an vui
22/04/2020
Thầy ơi… cứu con!
22/04/2020
Cứu… Cứu!… Dừng xe chú Quang ơi!
Canh Tý chém gió chuột (phần 2)
21/04/2020
Bí quá của kẻ cùng đường, ma đưa lối, quỷ dẫn đường khiến có anh chuột vô danh tiểu tốt, không rõ...
Sửa chữa lỗi lầm
20/04/2020
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2020 (nhằm ngày 21 tháng 03 Canh...
Xót xa
19/04/2020
Hiện nay, mỗi giờ phút trôi qua, âm hưởng ngậm ngùi, nỗi đau nghẹn ngào, ray rứt lòng người với đại...
Giá trị của nhận thức
18/04/2020
Trong cuộc sống, làm bất cứ một điều gì, nếu ta có nhận thức đúng đắn thì sẽ đem lại kết quả tốt...
Tôn giả Đề bà đạt đa
17/04/2020
Thời Phật còn tại thế, với trí tuệ siêu việt, oai nghi tế hạnh nghiêm trang và lòng từ bi vô lượng,...
Trách nhiệm
16/04/2020
Chính bản thân mình phải tự cố gắng mọi thứ. Đừng bao giờ để cha mẹ phải lúc nào cũng lo lắng đến...
Thả!
15/04/2020
Kính thưa quý vị đồng tu! Trong đời sống tu hành, có bao giờ chúng ta suy nghĩ về động từ này chưa:...
Hãy tập để lòng an yên
14/04/2020
Những ngày qua, tâm chúng ta bấn loạn với những tin tức không khả quan về tình hình bùng phát dịch...
Quá khứ của tôi
13/04/2020
Đi qua những bình minh
12/04/2020
Chiều tà, ngồi trong thư phòng, soạn lục lại những cuốn sách mà Sư phụ đã ấn hành để tranh thủ...