Bài viết

Được và mất
11/05/2020
Một lần tình cờ, tôi đọc được một câu chuyện trên mạng, nội dung kể về hoàn cảnh của sói và công...
Bài thơ về lợi ích của việc ăn chay
10/05/2020
Hạ sang…
09/05/2020
Đi qua những năm tháng trong cuộc đời, chúng ta cũng đôi lần nhìn lại mọi thứ xung quanh mình đã...
Động lực từ quá khứ
08/05/2020
Về chốn bình yên
07/05/2020
Chú đứng đó, chắp tay búp sen nhìn chư Tăng trang nghiêm đi lên giảng đường mà lòng chú không khỏi...
Hạnh phúc từ nơi đất mới
06/05/2020
Sữa pháp ban mai
05/05/2020
Tiếng vọng
04/05/2020
Tháng Tư về
03/05/2020
Những bóng ma bói toán huyền bí
02/05/2020
Vật chất và sự chạy đua vật chất đã khiến con người rơi vào trạng thái hơn thua, đấu tranh kịch...
Tài sản của bậc Thánh
02/05/2020
Thư gởi Bụt
01/05/2020
Như vậy, một năm nữa đã trôi qua, để rồi gần đến ngày sinh nhật của Bụt. Điều đầu tiên, con chúc...