Bài viết

Bình yên bên Thầy
05/06/2020
Phong lai sơ trúc
04/06/2020
“Sở thế ác pháp, tu đoản cực tế, vô thủ vô xả, thị vi Phạm Chí”. (1)
Nền tảng trí tuệ
03/06/2020
Trong thế giới vui ít khổ nhiều, vì mê lầm mà chúng sinh “trốn khổ tìm vui” bằng các việc làm bất...
Cũng bởi ích kỷ, dẫn đến nhận thức sai lầm
02/06/2020
Người tu như chúng ta lúc đầu dễ phát tâm dũng mãnh, nhưng khó mà lập chí lâu dài. Đó là nói phát...
Tám pháp thế gian
01/06/2020
Còn sống trong cõi Ta-bà này, chúng ta như những con thuyền giữa biển, như cành cây giữa trời, luôn...
Giá trị hơi thở
31/05/2020
“Quay về nương tựa, hải đảo tự thân. Chánh niệm là Bụt, soi sáng xa gần. Hơi thở là Pháp, bảo hộ...
Con không còn sợ cô đơn...
30/05/2020
Điều gì là vĩnh hằng
30/05/2020
Điều gì là vô tận? Có thể trong cuộc sống, chúng ta chưa từng một lần đặt ra câu hỏi như thế này....
Điểm Bích – Câu chuyện đã bảy trăm năm
29/05/2020
Trong Tam Tổ thực lục có chép, nàng là người “nõn nà chẳng kém gì Phi Yến, khéo léo còn hơn cả Điêu...
Lòng từ bi
28/05/2020
Lòng từ bi là ban rải hạnh phúc cho người, cho muôn loài. Cây thiếu nhựa sống thì cây khô héo, con...
Ái luyến
27/05/2020
“Vấn thế gian tình thị hạ vật, trực giao sinh tử tương hứa?”. (Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến...
Chết đi về đâu
25/05/2020