Bài viết

Tầm nhìn của bạn…
25/04/2020
…Có thể tầm nhìn của một nhà lãnh đạo là sự phát triển thành - bại của một tập thể, một quốc gia....
Con mồ côi mẹ từ đây
24/04/2020
Trong tiếng niệm Phật ngân dài, âm điệu lên xuống da diết phát ra từ cái máy radio, cộng thêm mùi...
Đối diện bệnh khổ là phương pháp tu
23/04/2020
Trong Kinh tạng Nam truyền, Đức Phật dạy về 3 pháp bất như ý đó là bệnh, già và chết.
Gửi em xa nhớ!
23/04/2020
Một buổi chiều muộn, trên đường đi học về, anh và em vô tình gặp nhau. Ngỡ tưởng như bao cuộc gặp...
Con đường dẫn đến an vui
22/04/2020
Thầy ơi… cứu con!
22/04/2020
Cứu… Cứu!… Dừng xe chú Quang ơi!
Canh Tý chém gió chuột (phần 2)
21/04/2020
Bí quá của kẻ cùng đường, ma đưa lối, quỷ dẫn đường khiến có anh chuột vô danh tiểu tốt, không rõ...
Sửa chữa lỗi lầm
20/04/2020
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2020 (nhằm ngày 21 tháng 03 Canh...
Xót xa
19/04/2020
Hiện nay, mỗi giờ phút trôi qua, âm hưởng ngậm ngùi, nỗi đau nghẹn ngào, ray rứt lòng người với đại...
Giá trị của nhận thức
18/04/2020
Trong cuộc sống, làm bất cứ một điều gì, nếu ta có nhận thức đúng đắn thì sẽ đem lại kết quả tốt...
Tôn giả Đề bà đạt đa
17/04/2020
Thời Phật còn tại thế, với trí tuệ siêu việt, oai nghi tế hạnh nghiêm trang và lòng từ bi vô lượng,...
Trách nhiệm
16/04/2020
Chính bản thân mình phải tự cố gắng mọi thứ. Đừng bao giờ để cha mẹ phải lúc nào cũng lo lắng đến...