Bài viết

Về chốn bình yên
07/05/2020
Chú đứng đó, chắp tay búp sen nhìn chư Tăng trang nghiêm đi lên giảng đường mà lòng chú không khỏi...
Hạnh phúc từ nơi đất mới
06/05/2020
Sữa pháp ban mai
05/05/2020
Tiếng vọng
04/05/2020
Tháng Tư về
03/05/2020
Những bóng ma bói toán huyền bí
02/05/2020
Vật chất và sự chạy đua vật chất đã khiến con người rơi vào trạng thái hơn thua, đấu tranh kịch...
Tài sản của bậc Thánh
02/05/2020
Thư gởi Bụt
01/05/2020
Như vậy, một năm nữa đã trôi qua, để rồi gần đến ngày sinh nhật của Bụt. Điều đầu tiên, con chúc...
Tâm hiếu hạnh
30/04/2020
Lý trí
29/04/2020
Trái đất chúng ta đang sống rất đa dạng và phong phú về sinh vật. Thực vật phát triển cùng khắp,...
Quan điểm của Duy thức học về vấn đề hiến tạng
27/04/2020
Hiến tặng bộ phận cơ thể là cơ hội để người chết tặng quà cho đời, khi có người cần thay thế vì...
Gặp Phật ở đâu!...
26/04/2020
Bất kể một người con Phật nào, dù là hàng Tăng sĩ hay cư sĩ tại gia, thì cũng đôi lần mong muốn...