Bài viết

Chỉ mong bình yên
18/06/2020
Tâm niệm người mới học đạo
17/06/2020
Mục đích cạo tóc khi xuất gia
16/06/2020
Hạnh phúc nhất của những người Phật tử khi đến chùa là được bước vào chánh điện, ngắm nhìn tôn...
Lửa ngầm trong tâm
15/06/2020
Trong kinh Trung Bộ, bài kinh số 21, kinh Ví Dụ Cái Cưa, đức Phật có kể một câu chuyện. Thuở xưa,...
Ngày ấy là ngày đẹp nhất
14/06/2020
Bao la tình mẹ tình cha! Bao la cái công ơn cha mẹ đã cho ta cái hình hài này, cho ta những tiếng...
Tu sĩ và nông dân
13/06/2020
Có rất nhiều lời nhận xét theo hướng tiêu cực trên các trang mạng xã hội, mỗi khi Phật giáo dậy...
Tụng kinh công đức vô biên
12/06/2020
“Tụng kinh công đức vô biên, xin đem hồi hướng mọi miền gần xa… Con cùng muôn loại thân sơ, đều...
Buông bỏ
11/06/2020
Có một người trung niên luôn cảm thấy áp lực vì cuộc sống. Ông muốn tìm lối thoát nên đã đến gặp...
Nhận thức về cuộc đời
10/06/2020
Cuộc sống ta là những chuỗi ngày trải nghiệm, và nhận lãnh những hậu quả mà ta đã gieo trồng ở hiện...
Lưng chừng
09/06/2020
Cuộc sống chúng ta xoay quanh bởi những mối quan hệ giữa con người với nhau. Có những mối quan hệ...
Đồng xanh
08/06/2020
Chúng ta có hạnh phúc không
07/06/2020
Đến ngày 16 tháng 06 năm 2020 nay là tròn một năm tôi ở chùa Hoằng Pháp, và hơn năm tháng chính...