Bài viết

Một nỗi lòng, một tâm sự
31/07/2020
Chúng ta thấy rằng mọi người sinh ra trên thế giới này, đều mang trong mình những tâm tư, suy nghĩ,...
Chỗ đứng
30/07/2020
Chúng ta ai cũng có những ước mơ và hoài bão, luôn khát khao có một cuộc sống tốt đẹp và sự nghiệp...
Con đường vui
29/07/2020
Sau khi đức Phật Thích-ca thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng sẽ không đi thuyết pháp cho chúng sinh. Cho...
Cội gốc sinh tử
28/07/2020
Hiểu lầm
25/07/2020
Người xuất gia là người đi ngược dòng đời, có ý tưởng cầu đạo giải thoát: những gì mà người thế...
Báo hiếu cao thượng
24/07/2020
Ngày tôi quyết định lên đường, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là bổn phận làm tròn chữ hiếu của...
Vé số “0”
23/07/2020
“Tranh thủ sống nghèo ngày nào được hay ngày ấy, bởi sự giàu sang… có thể ập tới bất cứ lúc nào!”.
Không sát sinh
22/07/2020
Người Phật tử tại gia khi đã quy y Tam Bảo thì nên phát nguyện thọ trì năm giới. Muốn giữ được giới...
Cần hay không những khổ đau trong cuộc sống
21/07/2020
Trong cuộc đời, không thể tránh khỏi những phút giây phiền não do những điều...
Làm thế nào để dẹp tan lòng kiêu mạn
20/07/2020
Lòng kiêu mạn được xem như một trạng thái tâm lý chứa đầy sự kiêu căng tự mãn, thường xem nhẹ người...
Ngủ vùi
19/07/2020
Đơn giản đâu chỉ là khổ…
18/07/2020
Một ngày nọ, khi chợt nhận ra mọi việc không như mình nghĩ, bạn sẽ như thế nào?