Bài viết

Mưa chùa
13/04/2024
Quán Chiếu Về Tâm Từ Và Tâm Bi
11/04/2024
Nhỏ nhưng lại hoá lớn…
05/04/2024
Đẹp thay nhân cách cao thượng
04/04/2024
Người trồng nụ cười
28/03/2024
Giúp người rồi lại giúp mình?
23/03/2024
Cuối năm, hai anh em Khánh và Nghị về chùa biếu mấy cân gạo ăn lấy thảo. Hai anh là huấn luận viên...
Tiếng lòng của hư không
08/03/2024
Tiếng “OM” của các đạo sĩ Hindu đánh thức hư không buổi sớm mai tại thành trì Bodhgaya, có lẽ muốn...
Thầy và đại dịch
05/03/2024
Khi con mới bước đầu tìm hiểu về giáo lý nhà Phật thì con bắt gặp ngay đó là Tam tướng: vô thường,...
Con đã có con đường
29/02/2024
Giáp Thìn chào xuân
15/02/2024
NGÀY XUÂN BÀN VỀ BA HẠNG NGƯỜI
05/02/2024
Ta có xu hướng tìm đến người nào thương ta, cung phụng ta, chiều chuộng và vuốt ve cho bản ngã của...
Thầy! Người truyền cảm hứng
23/01/2024
Xã hội ngày nay có rất nhiều người nổi tiếng lẫn tai tiếng, họ có những ảnh hưởng nhất định đến xã...