Bài viết

Cách tu tập thiền hành
29/08/2020
Mùa Vu lan 2020
28/08/2020
Tháng Bảy lại sang, mùa Vu lan báo hiếu lại về. Đây là lễ hội văn hóa tình người mang ý nghĩa nhân...
Tu và học
27/08/2020
Trước học luật, sau mới học kinh
26/08/2020
Đối với một người xuất gia, việc học là một điều không thể thiếu. Thường thường có rất nhiều chùa...
Tổ chức lễ cưới tại chùa
25/08/2020
Một đám cưới ở tư gia, nhà hàng, khách sạn… thì đa phần mọi người đều đã tham gia, nhưng một đám...
Năm triền cái và cách đối trị
21/08/2020
Là một hành giả tu tập hướng đến lộ trình giác ngộ giải thoát, sẽ trải qua rất nhiều khó khăn trở...
Cho đi là còn mãi
20/08/2020
Có một vị đệ tử hỏi thầy của mình: “Bạch thầy! Con không biết bố thí và cúng dường khác nhau ra...
Hoa cười, hoa rụng!
19/08/2020
Thiền sư Mãn Giác, sinh năm 1052, quê ở Lũng Chiền, làng An Cách, có nhà viết sử phỏng dự nay thuộc...
Phật giáo
18/08/2020
Trên thế giới hiện nay, có rất nhiều tôn giáo tập trung đức tin vào thần linh và các thực thể siêu...
Hạ về
17/08/2020
Làm mới
16/08/2020
Một khi tâm của chúng ta loạn động thì lời nói, hành động, suy nghĩ sẽ không mang đến an lành. Và...
Nỗ lực hoàn thiện
13/08/2020
Cuộc sống không khác như một cuốn phim. Con người lúc mới sinh ra giống như những đoạn phim lúc...