Bài viết

Vị thị giả vĩ đại
09/09/2020
Thái tử Sidhattha thành tựu Phật quả dưới cội Bồ-đề như tiếng chuông vang vọng giữa đêm trường,...
Mẹ - người xa lạ
08/09/2020
Mẹ sinh con ra trong một buổi trưa đầy mưa gió. Giữa trời âm u của đất Sài Gòn, mẹ thuê xích lô tự...
Món quà của ba
07/09/2020
Lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, cứ mỗi lần có tiết tập làm văn yêu cầu học sinh nêu cảm nghĩ, tình...
Có lỗi nào hơn thế!
06/09/2020
Gởi về phương trời xa
06/09/2020
Mẹ của con! Mẹ ơi! Hôm nay trời thật nóng và oi bức. Ông trời cứ tỏa ra nhiều nắng vậy để làm chi...
Cha
04/09/2020
Trong cuộc đời, ai cũng đã một lần suy nghĩ về hai đấng sinh thành. Đối với mẹ yêu thương con vô bờ...
Ai lấy đức tin của con?
04/09/2020
Mùa Vu lan, con viết cảm tưởng về cha
03/09/2020
Bố ơi! Bố à! Chín năm rồi, con xa bố để đi theo con đường lý tưởng. Từ khi con sinh ra cho đến khi...
Tình yêu cao cả
01/09/2020
Tình yêu nghĩa là gì? Theo tôi, tình yêu đúng nghĩa là không thể nào diễn đạt bằng lời nói hay có...
Phận làm con
31/08/2020
Cha Mẹ là hạnh phúc của con
30/08/2020
Giấc mộng kê vàng
29/08/2020