Bài viết

Hihi… lục (phần 9)
01/03/2021
Hihi… lục (phần 8)
28/02/2021
Hihi… lục (phần 7)
26/02/2021
Hoằng Pháp ngày xuân…
16/02/2021
Thầy tôi là cả trời xuân...
12/02/2021
Xuân đời
10/02/2021
Xuân năm nay sẽ khác xuân mọi năm nhiều lắm!
Đường quê
08/12/2020
Đôi dép
13/11/2020
Ai được sinh ra cũng đều trải qua từng giai đoạn, từ tập bò, đứng đến tập đi. Bản thân con cũng...
Người ra đi vì đâu…?
09/11/2020
Anh đã ra đi. Anh đã thật sự rời xa mái già lam này để đi vào thâm sơn cùng cốc. Tôi có nên níu giữ...
Gởi Chút Tình Xứ Quảng
22/10/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020
Một buổi chiều đầu thu, gió nhẹ thoảng qua đưa mùi hương của thiên nhiên, mùi hương cỏ cây ùa vào...