Bài viết

Con dê cái trong bụi gai
06/08/2020
Tổ Quy Sơn có dạy: “Động kinh niên tải, bất nghĩ khí ly. Tích tụ tư đa, bảo trì huyễn chất. Đạo sư...
Trở về
05/08/2020
Pháp môn niệm danh hiệu Phật A-di-đà
04/08/2020
Từ nhỏ, tôi được bà nội dạy, khi nào có sợ hãi hoặc khó khăn con nhớ niệm “Nam mô Quán Thế Âm...
Công đức chân thật do đâu phát sinh?
03/08/2020
Nói đến công đức thì trong mỗi chúng ta thường nghĩ ngay đến những việc làm thiện, từ sự đóng góp...
Mười năm của mẹ
02/08/2020
Ai khốn nạn hơn
01/08/2020
Chắc nhiều người chưa biết ý nghĩa của hai từ “khốn nạn” ra sao, nên hôm nay tôi sẽ giải thích...
Một nỗi lòng, một tâm sự
31/07/2020
Chúng ta thấy rằng mọi người sinh ra trên thế giới này, đều mang trong mình những tâm tư, suy nghĩ,...
Chỗ đứng
30/07/2020
Chúng ta ai cũng có những ước mơ và hoài bão, luôn khát khao có một cuộc sống tốt đẹp và sự nghiệp...
Con đường vui
29/07/2020
Sau khi đức Phật Thích-ca thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng sẽ không đi thuyết pháp cho chúng sinh. Cho...
Cội gốc sinh tử
28/07/2020
Hiểu lầm
25/07/2020
Người xuất gia là người đi ngược dòng đời, có ý tưởng cầu đạo giải thoát: những gì mà người thế...
Báo hiếu cao thượng
24/07/2020
Ngày tôi quyết định lên đường, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là bổn phận làm tròn chữ hiếu của...