Bài viết

Đức Phật dạy thiếu nhi không nói dối
07/10/2022
Một thời đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ tôn giả La...
Sư phụ chúng tôi là một người giản dị như thế!
30/09/2022
Sư phụ chúng tôi đã từng trụ trì một ngôi chùa lớn - chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, Tp. HCM cùng với 40...
Hương Giới Hạnh
29/09/2022
Trong sự nghiệp tu học theo giáo pháp của đức Thế Tôn, dù có vô lượng căn cơ và pháp môn sai khác...
Tài sản sẽ mất, tạo phước thì còn
23/09/2022
Có nhiều cách thức để bảo vệ và giữ tài sản nhưng tất cả đều tương đối, không có cách nào chắc chắn...
TRỤ TRÌ CÓ PHẢI CHỨC VỤ KHÔNG?
22/09/2022
Trú Pháp Vương gia - Trì Như Lai tạng (tiếp theo và hết)
05/09/2022
Nét đẹp Khóa tu Phật thất 97 - Pháp Hội Niệm Phật
01/09/2022
“Khóa tu Phật thất - lần 97, tổ chức từ ngày 17-23/08 (nhằm 20-26/07 Nhâm Dần), đây là khóa tu đặc...
Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Chùa Hoằng Pháp, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng, tham quan chiêm bái, lễ Phật mà còn...
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Ngày xưa, tức là cái ngày mà Phật còn tại thế, Ngài và chư vị đệ tử cả Thánh lẫn phàm, mỗi buổi...
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Lễ Quy y Tam bảo diễn ra trọn một ngày sẽ có tác dụng khắc sâu vào tâm thức của một con người sắp...
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022
Sau ngày tổ chức lễ Phật đản, chư Tăng Ni Phật giáo Bắc truyền thì an cư mùa mưa từ 16-4 âm lịch...