Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật pháp kỳ 23
16/05/2010
Hôm nay, chủ nhật, ngày 16/05/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp...
Chương trình Ánh Sáng Phật pháp kỳ 22
21/03/2010
Sáng chủ nhật, ngày 21/03/2010, hàng ngàn người từ khắp mọi nơi tựu trung về chùa Hoằng Pháp tham...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 21
17/01/2010
Trong cái lạnh của những ngày giáp tết, sáng ngày 3/12 năm Kỷ Sửu, tại chùa Hoằng Pháp đã diễn ra...
Câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 01 đến 20.
23/11/2009
Các câu hỏi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp từ kỳ 1 đến kỳ 20
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 20
22/11/2009
Ngày 22/11/2009 nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp, Ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 19
20/09/2009
Hôm nay chủ nhật, ngày 20/09/2009 (nhằm ngày 02-08 Kỷ Sửu), nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 18
26/07/2009
Hôm nay chủ nhật, ngày 26/07/2009 (nhằm ngày 05/06/ Kỷ Sửu), nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng...
Chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 17
26/04/2009
Hôm nay chủ nhật, ngày 26/04/2009 (nhằm ngày 02/04/ Kỷ Sửu), nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng...
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 16
01/03/2009
Hôm nay, ngày 01/03//2009 (nhằm ngày 05/02/ Kỷ Sửu), nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp, Ban...
Chương trình " Ánh sáng Phật Pháp" lần thứ 15
28/12/2008
Hôm nay chủ nhật, ngày 28/12/08 (nhằm ngày 02/12/ Mậu Tý), nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng...
Chương trình "ánh sáng phật pháp" kỳ 14
02/11/2008
Hôm nay, ngày 02/11//2008 (nhằm ngày 05/10/ Mậu Tý), nhân khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp, Ban...
Chương trình " Ánh sáng Phật pháp " lần thứ 12
14/10/2008
Sáng nay, ngày 06/07/2008 nhằm ngày 04/06 năm Mậu Tý, nhân khóa tu một ngày, tại giảng đường Chùa...