Sách Khác
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc)

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
I - TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

I - TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

1. KINH TUỔI TRẺ (Kinh số 1, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

2. KINH NGƯỜI 1 (Kinh số 2, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

3. KINH VUA (Kinh số 3, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

4. KINH THÂN ÁI (Kinh số 4, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

5. KINH TỰ BẢO HỘ (Kinh số 5, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

6. KINH THIỂU SỐ (Kinh số 6, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

7. KINH XỬ KIỆN (Kinh số 7, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

8. KINH MALLIKA (Kinh số 8, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

9. KINH TẾ ĐÀN (Kinh số 9, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

10. KINH TRIỀN PHƯỢC (Kinh số 10, Phẩm 1, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

11. KINH BỆN TÓC (Kinh số 1, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

12. KINH NĂM VUA (Kinh số 2, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

13. KINH ĐẠI THỰC (ĂN NHIỀU) (Kinh số 3, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

14. KINH HAI LỜI NÓI VỀ CHIẾN TRANH (Kinh số 4 và số 5, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

15. KINH NGƯỜI CON GÁI (Kinh số 6, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

16. KINH KHÔNG PHÓNG DẬT 1 (Kinh số 7, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

17. KINH KHÔNG PHÓNG DẬT 2 ((Kinh số 8, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

18. KINH KHÔNG CON (Kinh số 9, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

19. KINH KHÔNG CÓ CON (Kinh số 10, Phẩm 2, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

20. KINH NGƯỜI 2 (Kinh số 1, Phẩm 3, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

21. KINH TỔ MẪU (Kinh số 2, Phẩm 3, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

22. KINH THẾ GIAN (Kinh số 3, Phẩm 3, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

23. KINH CUNG THUẬT (Kinh số 4, Phẩm 3, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

24. KINH VÍ DỤ HÒN NÚI (Kinh số 5, Phẩm 3, Chương 3, Tập 1, Tương ưng bộ kinh)

25. KINH TRƯỞNG LÃO NI KHEMA (Kinh số 1, Chương 10, Tập 4, Tương ưng bộ kinh)

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển